I Sportsfysioterapien tilbydes ultralydsscanning, som en billedediagnostisk undersøgelse i forlængelse af vores kliniske undersøgelse

Hvad er ultralydsscanning?

Ultralydsscanning virker ved, at lydbølger sendes ind i kroppen og reflekteres tilbage til ultralydsscanningsproben som et ekko og danner et billede. Alt afhængigt af, hvad disse lydbølger rammer, sender de forskellige signaler tilbage. Væv med ekkorige strukturer eksempelvis knogle resulterer i et lyst billede, hvorimod ekkofattigt væv, eksempelvis væske, resulterer i et mørkt billede. Desuden kan der anvendes Doppler-funktion til at måle, hvor hurtigt blodet strømmer, som kan give et udtryk for inflammation i et område.

Hvad kan ultralydsscanning bruges til?

Ultralydsscanning er i dag en integreret del af den kliniske undersøgelse indenfor reumatologi og idrætsmedicin. Ultralydsscanning kan være med til at afgøre typen og omfanget af en skade. På den måde kan vi hurtigt og effektivt få etableret det mest optimale behandlingsforløb. Med en ultralydsscanning kan man via lydbølger få dannet et detaljeret billede af muskler, sener, visse knogler og led. På den måde kan man få et indblik i vævets tilstand.

Ydermere kan ultralydsscanning bruges som et objektivt måleredskab i at vurdere effekten af en given intervention. Et eksempel kunne være om hævelse i et led reduceres som forventet.

Er ultralydsscanning farligt?

Ultralydsscanning til billeddiagnostik udsender ingen stråler og er uden biologiske bivirkninger for patienten. Det kan derfor foretages ubegrænset uden risiko for patienten. Ultralydsscanning gør ikke ondt.

Kan ultralydsscanning stå alene?

I Sportsfysioterapien mener vi ikke, at en ultralydsscanning kan stå alene som diagnostisk værktøj. For os er den indledende historie og den kliniske undersøgelse fortsat fundamentet for et godt behandlingsforløb.

Når der scannes, kan man ofte se mange forskellige ting i vævet. Der kan forekomme situationer, hvor billedet viser forskellige fund, som ikke kan/skal kobles til din skadesproblematik. For os er det vigtigt at følge op på scanningsbillederne og de kliniske fund, så du hele tiden føler dig tryg i dit forløb.

I Sportsfysioterapien kan både Mark og Esben benytte ultralydsscanning, som en del af den fysioterapeutiske undersøgelse.

Skal du booke en tid til ultralydsscanning online, så bedes du venligt skrive det i kommentarfeltet når du booker tiden.