I sportsfysioterapien er vi kliniske specialister i genoptræning. Vi tror på, at en aktiv tilgang til din skade skaber de bedste forudsætninger for varig bedring. Målet med genoptræningen er at komme stærkere og bedre tilbage end udgangspunktet var, før du pådrog dig skaden.

Personlig træner hos Sportsfysioterapien
Genoptræning-knae-sportsfysioterapien
Okklusionstræning hos Sportsfysioterapien
Genoptræning af knæ hos Sportsfysioterapien
Personlig træner hos Sportsfysioterapien
Skadesforebyggende træning i Sportsfysioterapien

Genoptræning

Vores genoptræningsforløb tager altid afsæt i den indledende undersøgelse. Ud fra den undersøgelse har vi fastlagt, hvilken struktur eller strukturer der er kommet til skade eller er blevet overbelastet. Vi har analyseret hvilke interne og/eller eksterne årsager der kan være medvirkende til, at din skade er opstået og der foreligger en egentlig genoptræningsplan målrettet din problematik.

Årsagen til din skade og behovet for genoptræning kan være mange og det er meget forskelligt, hvad vores patienter skal tilbage til. Vores patienter dækker alt lige fra elite-idrætsudøvere, som skal tilbage og præsterer på højeste niveau til den almene motionist der gerne vil have en smertefri og aktiv hverdag. Uanset hvem du er og hvad du skal tilbage til, får du samme kompetente vejledning og vi forventer, at du deltager aktivt i forløbet ud fra de rammer din genoptræningsplan indeholder.

I Sportsfysioterapien er vi kliniske specialister i genoptræning og vi behandler og genoptræner alle typer af muskel- og ledsmerter. Når du har pådraget dig en akut skade eller en overbelastningsskade vil dit forløb stort set altid indebære træning af den involverede struktur.

Vi genoptræner både post. operative- (efter operation) eller konservative (uden operation) forløb.

Alle vores forløb er individuelt tilpasset og tager udgangspunkt i dine målsætninger og hvad du skal tilbage til i hverdagen eller af sport. Genoptræningen tager afsæt i en specifik arbejdskravsanalyse baseret på den sportsgren, som du dyrker eller de krav du stiller til din krop i hverdagen. Det er vigtigt at den skadede struktur (sene, muskel, ledbånd mm.) bliver genoptrænet målrettet, så dens kapacitet igen bliver tolerant overfor de belastninger den udsættes for.

I genoptræningen vil der være fokus på kvalitet, belastning og hastighed i de forskellige øvelser.  Vi sørger for, at du holder udviklingen i din træning og presser dig til næste niveau. Desuden fastlægger vi frekvens af træning og gør det tydeligt, hvilke øvelser du skal arbejde med hjemme/i fitness som supplerende træning til næste genoptræningssession.

Alle vores forløb kan skræddersys efter dine behov og muligheder. Den kan foregå 1:1 som individuel træning og fungere som en normalbehandling 30 min., som lang konsultation på 60 min. eller som superviseret træning på mindre specialiserede hold. Under sessionerne suppleres der ofte med brug af forskellige fysioterapeutiske tiltag/teknikker, som har til hensigt at mindske smerter eller øge bevægeligheden af et eller flere led. På den måde skabes hele tiden de mest optimale arbejdsforhold for din genoptræning.

Elementer i genoptræningen

  • Okklusionstræning
  • Styrketræning
  • Balancetræning
  • Plyometrisk træning
  • Agility træning

Tilbage til sport

Undervejs i genoptræningsforløbet er det vigtigt at få nogle objektive mål på dit nuværende præstationsniveau. Vi arbejder data-baseret og du vil løbende blive testet på forskellige parametre. Dette skal sikre, at vi hele tiden er på rette vej i genoptræningen og give os information om, hvilke justeringer der skal laves før du kan indfri din målsætning.

Som afslutning på dit genoptræningsforløb vil du blive tilbudt en afsluttende test-session, som skal sikre at du igen er klar til at belaste kroppen, fysisk og mentalt. Her tilsigter vi, at du har fuldstændig symmetri mellem skadet og ikke skadet side.

Vores mål er klart – “du skal komme tilbage i en stærkere og bedre udgave af dig selv end inden du blev skadet”.

Skadeforebyggelse

Når du er færdig med din genoptræning og alle parametre er clearet for, at du sikkert kan vende tilbage til sport, er det vigtigt at arbejde med sekundær profylakse – også kaldet skadesforebyggelse. Den struktur der har været skadet, har ofte brug for særlig opmærksomhed i den efterfølgende periode for at undgå at blive skadet/overbelastet igen. Vi tager en snak og fastlægger, hvilke tiltag du med fordel kan fortsætte med.

Hos os kan du føle dig tryg!

Der kan være mange faktorer, der kan være medvirkende til at du har brug for genoptræning. Måske står du mellem om du skal opereres eller ej? måske er det en tilbagevende problematik, som bliver ved med at komme tilbage? Vi tager udgangspunkt i de kliniske retningslinjer og eksisterende evidens inden for de forskellige skader. Vi har gode tværfaglige samarbejdspartnere vi løbende sparrer med.

Hos os er du aldrig alene i processen. Vi inddrager gerne dine forældre, din træner, sportschef eller andre vigtige personer i beslutningsprocessen. Vi står gerne på mål for vores beslutninger og formidler dem gerne for dig.

Lad os sammen skabe det bedste udgangspunkt for dig som sportsudøver, eller for dig der gerne vil være aktiv i hverdagen uden smerter!