Hvad enten du er motionist eller elitesportsudøver kan du få gavn af en screening og performanceanalyse hos os. Vi laver en gennemgående undersøgelse og analyse af din krops stærke og svage sider, så du ved, hvad du skal arbejde med for at kunne optimere din performance og/eller reducere risikoen for at blive skadet.

fysioterapi-knae
Fysioterapi-hofte-hofteundersoegelse-fysioterapeut-Mark Strøm
Test af skuldersmerter hos fysioterapeut i Sportsfysioterapien
Rehabilitering af ankel i Sportsfysioterapien

Vores fysioterapeutiske screening er for dig, som gerne vil optimere en specifik kompetence inden for din sport. Det kan være, at du gerne vil være mere eksplosiv, som for eksempel at kunne hoppe højere eller løbere hurtigere. Screeningen kan også ses som en skadesforebyggende undersøgelse, som afdækker dine stærke og svage sider.

Hos Sportsfysioterapien er vi eksperter i screening og performanceanalyse med mange års erfaring inden for mange forskellige sportsgrene. Vi har stor viden om, hvilke krav, der stilles i sport samt hvilke skader, der typisk opstår. Screeningen og performanceanalysen vil være målrettet mod netop din arbejdskravsanalyse og de skader, der typisk opstår i din sport.

I undersøgelsen benytter vi relevante måleredskaber således at du får en præcis analyse af din nuværende performance. Vi undersøger og tester bevægelighed, bevægekvalitet, styrke og stabilitet samt eksplosivitet.

Når screening og performanceanalysen er færdig, vurderer vi sammen resultaterne og udarbejder et relevant træningsprogram. Således får du en gennemgående analyse af din krops stærke og svage sider og derved en idé om, hvad du skal arbejde med for at kunne optimere din performance eller reducere risikoen for at blive skadet.

Vi anbefaler at benytte vores screening og performanceanalyse som en fast del af et længerevarende genoptræningsforløb. Herved sikrer du den rette fremgang i din træning samt at du kan vende sikkert tilbage til sport.

Hvem kan få gavn af en screening og performanceanalyse:

  • Dig, som skal tilbage til sport.
  • Dig, som kommer fra kommunal genoptræning og ønsker at få en status på dit forløb med mulighed for at fortsætte din genoptræning hos os.
  • Dig, som gerne vil have et effektivt træningsprogram, som retter sig mod dine svage områder i kroppen for på den måde at kunne optimere din performance og reducere risikoen for skader.
  • Dig, som har lidt under samme skade gentagne gange eller over en længere periode.