I Sportsfysioterapien har vi stor interesse for knæskader. Vi har igennem mange år specialiseret os i diagnosticeringen og genoptræningen efter større knætraumer.

Hvert år rammes idrætsudøvere af den vel nok værst tænkelige skade i knæet – forreste korsbånd.

Skader på det forreste korsbånd er ofte ledsaget af skader på andre strukturer som ledbånd, menisk og brusk. Skaderne kræver omhyggelig diagnosticering, korrekt behandling initialt og ikke mindst tålmodighed i genoptræningen.

 

Forståelse af forreste korsbåndskader:

For at kunne tackle genoptræningen er det vigtigt først at forstå, hvad et forreste korsbånd er, og hvordan skader kan opstå. Korsbåndene i knæet er ledbånd, der spiller en afgørende rolle i stabiliseringen af knæet under bevægelse. En forreste korsbåndsskade rammer primært yngre, idrætsaktive mennesker, og opstår i 80% af tilfældene i ikke- kontakt situationer, der kræver pludselige stop og retningsskift, eller i landingssituationer efter hop eller spring. Incidensen for ACL-ruptur er rapporteret til at være 3-6 gange højere for kvinder i forhold til mænd.

Det fører ofte til pludselig indsættende smerter og idrætsudøveren kan have en fornemmelse af et smæld i knæet i skadesøjeblikket. Der kommer oftest hurtig hævelse og nedsat bevægelighed og man har svært ved at støtte på benet. Efter et sådan relevant traume er det vigtigt at få knæet udredt på skadestuen med røntgen undersøgelse.

Tidlig behandling og samarbejde med en specialist:

En hurtig og korrekt diagnose er afgørende for den optimale genoptræningsproces. Vi er specialister i undersøgelsen af det akutte knæ. Vi undersøger naturligvis ikke kun det forreste korsbånd, men også de andre strukturer i knæet som MCL, LCL PLC og menisken. Det er ikke ualmindeligt der sker skader på disse strukturer ifm. traumet.

Vi har et rigtig godt netværk af dygtige ortopædkirurger, som altid er parat til at supplere undersøgelsen og lave den eventuelle videre udredning. Ud fra skadens omfang og udarbejdes en individuel genoptræningsplan. Tidlig behandling og professionel vejledning kan reducere komplikationer og forbedre chancerne for en vellykket genoptræning.

Skal jeg opereres når jeg har fået en skade på forreste korsbånd?

Behandling af ACL-ruptur kan være både operativ og non-operativ. Begge behandlingsformer har til formål, at minimere den funktionelle instabilitet i knæet bedst muligt. Beslutningen om behandlingsform bør bero på en individuel vurdering af sportsudøveren, og vurderes ud fra faktorer som beskæftigelse, knæfunktion, livskvalitet, associerede skader og type af sport.

Hvordan ser genoptræningen i et korsbåndsforløb?

At vende tilbage til sport efter en forreste korsbåndsskade er en lang og til tider hård proces.

Det er vigtigt at du føler dig tryg i forløbet og at du allierer dig med fagpersoner der har erfaring med genoptræningen. Det er en gradvis proces over tid, der kræver tålmodighed og dedikation. Der er hårdt arbejde fysisk og mentalt.

Genoptræningen i Sportsfysioterapien vil altid tage afsæt i individuelle behov og målsætninger. Vi arbejder målrettet, data og kriteriebaseret. Forløbet vil tage afsæt i forskellige faser som indeholder bestemte fysioterapeutiske interventioner. Alt efter hvor tidligt du kommer i forløbet kan du have en præ-operativ fase, hvor du arbejder målrettet på at gøre knæet ”klar” til operation. Det er vigtigt at nævne at faserne er flydende og overlapper hinanden

 

Faser i genoptræningen

 

  • Fase 1(a) Præ-operativ fase:

I denne fase arbejder du på at minimere hævelse, opnå fuld bevægelighed og gerne op mod 90% styrke i quadriceps (forlår) og haser (baglår) sammenlignet med modsatte side.

 

  • Fase 1 Tidlig post operativ fase

I denne fase arbejder du fortsat med at reducere hævelse, opnå bedre bevægelighed samt muskelrekuttering. Vi vil i denne fase have meget fokus på strækket i knæet og muskelaktiveringen af din quadriceps. I denne fase arbejder vi med ledmobilisering og mobilitetsøvelser. Vi træner flere gange om dagen i små doser som knæet kan tåle. I henhold til muskelaktivering benytter vi ofte neuromuskulær el-stimulation (NMES) som hjælp til rekruttering.

 

  • Fase 2 Styrke og neuro-muskulær kontrol

I denne fase er dit knæ faldet i hævelse og din mobilitet vil være god. Du arbejder med styrketræning og statisk balance træning. I den tidlige fase benytter vi ofte okklusionstræning, da man kan opnå en god muskeltilvækst ved lavere belastninger. Læs mere om okklusisontræning her (Indsæt link).

Over tid bliver din styrketræning hårdere/tungere og du begynder at tilstræbe at øge din maksimal muskelstyrke. Øvelserne bliver her en vekslen mellem to-bens og et-bens øvelser. Senere i forløbet bliver styrketræningen mere power-orienteret med fokus på hurtig kraftudvikling (RFD).

 

  • Fase 3 Tilbage til løb, agility og landinger

Før du kan starte løb, skal du vise at du har god muskelstyrke og at du kan lande med god kontrol af knæet. De vil blive udsat for en række test som de SKAL bestå. Over tid vil din hoptræning (plyometriske træning) blive mere udfordrende på både to og et ben. Du vil arbejde videre med styrkeprincipperne fra før og langsomt bliver der inkorporeret agility øvelser med fokus på retningsskift.

 

  • Fase 4 Tilbage til sport

Din træning fra fase 3 fortsætter og du vil langsomt blive introduceret til sportsspecifikke øvelser. I sportsfysioterapien mener vi ikke at denne fase kun skal trænings i klinikken. Vi er af den opfattelse af du skal tilbage i det miljø du skal færdes i når du har klaret dine retur til sport test. Vi er dygtige til at tage ud på banen og lave diverse øvelser, som du med hjælp fra træner skal implementere i din træning ude i klubben. Vi tilstræber et tæt samarbejde med klubber og trænere.

I den sidste fase vil du løbende blive testet flere gange for at sikre, at vi træner optimalt på de ting du skal forbedre.

 

  • Fase 5 Forebyggelse af re-skade

Når du er færdig med dit forløb hos os, må du ikke stoppe med at træne. Du skal fortsat holde øvelser ved lige. Vi hjælper dig med at tilrettelægge programmet og tester ofte selv når du er tilbage til sport.

 

 

Klar testning og hvornår kan jeg dyrke kontaktrelateret sport igen?

Som skrevet tidligere kræver forløbet dedikation og målrettet træning. Man bliver ikke nødvendigvis bedre fordi tiden går!

De fleste vil være tilbage til sport inden for 12 måneder og ikke før 9 måneder. Ved denne skade handler det ikke om at gøre processen hurtigst muligt. Der er mange parametre der skal vægtes når du skal cleares om du kan gå tilbage til sport. Styrke og hop test samt psykologisk parathed er det vi vægter højest.

Du kan derfor forvente at du løbende vil blive udsat for en række test. Vi bruger den nyeste teknologi til at teste muskelstyrke og data fra hop. Vi benytter os af ForceMate, som er kraftplatforme, der kan diktere sideforskelle på hoppehøjde, vægtfordeling, RFD og meget mere. Vi tester ligeledes hop for distance. I disse test tilstræber vi en limb symmetri index (LSI) på 95%

 

Hvilke krav stiller vi til dig som korsbåndspatient?

Vi lover, at vi giver det bedste af os. Vi følger dig nøje i træningen, tester løbende og analyserer data til din fordel.

Vi forventer at du møder op til aftalte tider. Træner programmet på egen hånd i den mellemliggende periode. Altid yder dit bedste til trods for, at vi ved at man kan have gode og mindre gode perioder.

Vi har stor succes med at få folk tilbage til sport og vi elsker et godt samarbejde