I Sportsfysioterapien tilbyder vi en fysioterapeutisk løbestilsanalyse. Ved at vælge at få foretaget en løbestilsanalyse hos os, er du sikker på at blive mødt af en færdiguddannet sportsfysioterapeut med speciale i, at se på hvordan kroppen bevæger sig under løb.

Løbestilsanalyse hos Sportsfysioterapien
Løbestilsanalyse hos Sportsfysioterapien

Hvem er en løbestilsanalyse relevant for?

En løbestilsanalyse henvender sig til;

 • Dig som er ny løber og gerne vil sikkert i gang.
 • Dig som har eller har haft en kortere eller længerevarende løberelateret skade.
 • Dig som har tilbagevendende problemer med løberelaterede skader.
 • Dig som ønsker en vurdering af løbesko.
 • Dig som ønsker at optimere din løbestil.

For os er det vigtigt, at løbestilsanalysen altid afsæt i dine ønsker og behov. Det er klart, at indhold i løbestilsanalysen vil variere alt efter om du aktuelt er skadet, har tilbagevende problemer eller ”bare” vil have en vurdering af din løbesko og/eller nuværende løbestil.

Hvordan foregår en løbestilsanalyse?

Løbestilsanalyse foregår som udgangspunkt på et løbebånd. Her optages der videoer fra forskellige vinkler, som efterfølgende afspilles i slowmotion. Når vi har optaget de nødvendige videosekvenser, så kigger vi videoerne igennem og snakker om dem med i udgangspunkt i din nuværende eller tilbagevendende løbeskade eller om hvordan du kan optimere din løbestil bedst.

Løbestilsanalysen giver os altså en unik mulighed for at analyserer på bevægelser der ikke kan ses med det blotte øje. Herved kan vi bedre afdække, hvordan belastningerne er omkring et led eller hvor i kroppen man belaster ens senevæv mere eller mindre hensigtsmæssig.

Hvorfor kan en løbestilsanalyse være relevant?

I Sportsfysioterapien er vi som skrevet specialuddannet i, at analysere og korrigere hvordan folk bevæger sig. Der kan være mange måder at løbe på og vi forsøger at gøre op med, at man skal løbe på én bestemt måde.

For os er det vigtigt, at en løbestilsanalyse ses som en delkomponent i den specifikke fysioterapeutiske undersøgelse. Vi forholder os således hele tiden til din problemstilling og de kliniske fund og ud fra det, vurderes der på hvordan du belaster kroppen.

For os er det altså et ekstra fysioterapeutisk redskab til bedre at kunne finde årsagssammenhæng til din løbeskade.

Hvad sker der efter en løbestilsanalyse?

Når vi har filmet og analyseret løbestilen, bruger vi det aktivt i genoptræningen. Vi forsøger hele tiden at integrerer løb og korrektion af denne, som en del af din genoptræning. På den måde kan vi hele tiden sørge for, at der bliver optimal overførbarhed mellem den formelle genoptræning og løbetræningen.

Som regel ender en løbestilsanalyse ud med nogle fokuspunkter (clues), som du skal forholde dig til når du løber. Det kan eksempelvis være ændring af landing eller ændring af kadance. De såkaldte ”clues” skal integreres og oftest laver vi en opfølgning indenfor rimelig tid, hvor vi kigger løbestil og nye videoer i gennem igen. Herefter kan der komme nye fokusområder eller tips til at de integreres bedre (dette er ikke en ny løbestilsanalyse, men blot en del af en normalbehandling).

I sportsfysioterapien tager en løbestilsanalyse altid afsæt i den enkeltes ønsker og behov. Henvender du dig med en skade eller løberelateret problemstilling eller for at få en vurdering af din nuværende løbestil.

For at optimere udbyttet af undersøgelsen og analysen vil vægtningen derfor variere i de enkelte løbestilsanalyser.

Indhold i en løbestilsanalyse:

 • Indledende samtale med uddybning af din løberelaterede problematik eller skade
 • Ønsker og forventninger med løbestilsanalysen.
 • Samtale omkring belastning. Her snakker vi omkring interne op eksterne faktorer.
 • Specifik sportsfysioterapeutisk undersøgelse
 • Løbestilsanalyse (optagelser og analyse)
 • Eventuel korrektion af løbestil og introduktion til fokusområder
 • Rådgivning og vejledning omkring opbygning af løbeprogram og eventuelle yderligere relevante behandlingstiltag.

 

Rent praktisk skal du medbringe dine

 • Løbesko gerne flere par hvis det er aktuelt
 • Indlæg hvis du bruger Shorts/tights
 • Sports BH.
 • Håndklæde